Missie en Visie

Mijn missie

Jane Goodall: The least I can do is speak out for those who cannot speak for themsels

Ik wil dieren graag een stem geven en hun baas/bazin inzicht bieden wat dieren voor ons kunnen betekenen en wat ze allemaal kunnen doen.

Daarom wil ik mensen en dieren op energetische wijze begeleiden/ondersteunen, zodat ze in hun welzijn komen en kunnen leren hun stress te reduceren tot het nulpunt.

Ik werk zo simpel mogelijk en alles komt voort uit rust.

De natuur is mijn uitgangspunt.

Visie

Ik ga uit van een holistische visie.

Het betekent dat ik zowel mens en dier zie als een geheel van fysiek, emotioneel en geestelijk welbevinden.

Deze drie dingen zijn met elkaar verbonden.

Wanneer er fysiek, emotioneel of geestelijk een onbalans is geeft dat onrust in het welbevinden van mens en dier.

Vanuit rust help ik mens en dier om deze blokkades op te lossen en stress te reduceren tot het nulpunt.